Værksted

Trykpresser

Grafiske teknikker

   
   
   
   
   
   
   

 

Grafiske teknikker

   

 

Dybtryk

En trykteknik, hvor trykket afgives fra fordybninger i trykpladen. Motivet graveres i en plade af metal eller det ridses i et lag voks eller harpiks på pladen, som derefter ætses i syre. Motivet kan også overføres ad fotografisk vej til pladen. Pladen sværtes ind og aftørres igen, således at sværten kun ligger i fordybningerne. I en presse trykkes motivet over på papir; det bliver spejlvendt, og sværtningsgraden bestemmes af fordybningernes dybde.


Akvatinte 

(ital. acqua tinta, af lat. akva- og tincta perf. part. af tingere 'farve'), en radering i dybtryksteknik til fremstilling af originalgrafik, udviklet i 1700-t. for at efterligne laveringens karakter. Trykpladen af metal drysses over med pulver af harpiks, som brændes fast ved spritdampe eller opvarmning. Derefter ætses pladen med syre (jernclorid), som æder sig ned mellem de fastsmeltede korn. Jo længere tid syren bider i metallet, jo mørkere bliver aftrykket, der vil fremtræde med en kornet overflade. Hver gråtone repræsenterer et stadium i ætseprocessen; denne kan foretages i flere omgange, idet man med fx fernis dækker partier af pladen, som ikke skal ætses (fremstår hvide i trykket) eller kun ætses i kortere tid (fremstår grå).

 

Akvatinte kombineres ofte med almindelig stregætsning, således som en af teknikkens tidlige mestre Francisco de Goya gjorde det i sine grafiske arbejder, eller det ses som fortryk med efterfølgende håndkolorering, som det var udbredt før farvetrykkets fremkomst i begyndelsen af 1800-tallet til by- og landskabsprospekter fra Europas smukkeste egne.
Ved sukkerakvatinte males med en sukkeropløsning motivet på pladen, som derefter stryges over med fernis; sukkeret opløses i vand, og i et syrebad ætses de blotlagte partier i pladen, så motivet fremstår positivt.

 

Koldnål

den enkleste af de grafiske dybtryksmetoder; egentlig en slags gravure, men uden syreætsning som ellers normalt for raderinger. Motivet ridses direkte i en metalplade med et spidst værktøj, men til forskel fra almindelig gravure lader man de kanter (grater) stå, som ved indridsningen fremkommer langs linjerne. I det færdige tryk fremstår de derfor med en blød, ulden karakter, som er kendetegnende for koldnålsraderingen.

 

 

Højtryk

Trykteknik, hvor trykket afgives fra ophøjede partier i trykformen. I en plade af fx træ eller af linoleum skæres de partier bort, som i det færdige tryk skal fremstå som ufarvede flader eller linjer. Trykformen - hvor motivet står spejlvendt - indfarves, og ved trykningen tager papiret kun imod farven fra de ophøjede partier på trykformen.

 

Træsnit 

er den ældste af de grafiske teknikker, anvendt i Kina fra 800-t. I Europa blev det udviklet i 1300-t. ud fra orientalske stoftrykteknikker.

Udskårne træstokke benyttes til at trykke mønstre eller motiver med. Et stykke træ, en stok skåret parallelt med træets årer, slibes plan, og med skarpe knive skæres de partier bort, der i det færdige tryk skal fremtræde hvide. De ophøjede partier sværtes med farve, og i en trykpresse tages et aftryk på papir.

 

Xylografi

(af gr. xylon 'træ' og-grafi), træstik, en form for træsnit udskåret med kobberstikkerværktøj i hårdt endetræ, der tillader en præcis og minutiøs gengivelse af et motiv. Buksbom har i modsætning til kobber en hårdhed, som muliggør meget store oplag af billedtryk i høj kvalitet, og stokken kan monteres i trykpressen sammen med satsen, så både tekst og billeder kan trykkes i én trykgang.

 

Plantryk

Litografi (af gr. lithos 'sten' og-grafi), stentryk, plantryksteknik; trykformens trykgivende og ikke-trykgivende steder er i næsten samme niveau. Motivet tegnes med en fed farve (tusch) på en plansleben, speciel kalksten. Under trykningen holdes stenen fugtig, hvorved trykfarven kun hæfter på de partier, der er tegnet med den fede farve (fedt skyer vand). Ved farvetryk anvendes én sten for hver farve.


Algrafi

Plader af zink eller aluminium kan til en vis grad benyttes til trykning på lignende måde som den litografiske sten. Trykning med plader af det sidstnævnte metal kaldes algrafi.

 

 

< Værksted

 

 

 

Indsværtning af kobberplade

 

 

 

 

 

 

 

 

Litosten i stakke

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressehjul