For skoleelever / for English please look below

Hvordan kan dine elever arbejde videre med deres motiver …

Fyns Grafiske Værksted tilbyder et grafisk undervisningsforløb til skoleelever. Forløbet er udformet, så eleverne opnår viden om grafiske teknikker og en forståelse for billedsproget som kommunikationsredskab i historisk og kunstnerisk perspektiv.

Eleverne vil blive udfordret på deres refleksionsevne omkring deres motiver og de valg, der skal tages. Og de vil derved få en klar forståelse for billedsprogets kreative processer fra idéudvikling til færdigt produkt. Nøgleord: håndværk, skitsering, tegning, manipulation af plader og produktion. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forestillingsevne og den positive dialog.

Gennem den skabende grafiske proces vil barnets sociale kompetencer, billedmæssige udtryk og personlige udvikling styrkes. Både indenfor teknik og motivarbejde, vil eleverne opleve en individuel vejledning. Forløbet rummer mulighed for fordybelse og en kunstnerisk billedgennemgang.

Efter ønske kan en rundvisning på Fyns Grafiske Værksted arrangeres. Her vil eleverne kunne opleve professionelle billedkunstnerne arbejde på egne værker.

Undervisere

Line Eskestad, Kirsten Hesselager og Ingrid Duch

Mulige teknikker

Højtryk: Linoleum, collografi og prægning og xerolito.

Dybtryk: Koldnål, collografi, foam-radering og cola-ætsning.

Sted

Undervisningen foregår enten på skolen eller på Fyns Grafiske Værksted – aftales nærmere mellem underviseren og grafikeren.

Pris

En dag med to undervisere fra kl. 9:00-15:30, i alt 2 x 3 timers undervisning. Undervisningen er tilrettelagt efter der er 24 elever i klassen, som deles i 2 hold, det ene hold kan med fordel gå på Brandts eller Møntergården imens det andet hold modtager undervisning i grafik, og så skifter de ved frokost.

Pris 5.500 kr. materialer inklusive. Odense kommune kan ansøges om tilskud.

Formål

At styrke børn og unges billedkunstkompetencer.

Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk- og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik, kompetencer som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.

Målgruppen er børn og unge på alle klassetrin. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med læreren(skolen) og Værkstedets underviser/kunstner. Se nærmere ved de enkelte hold.

Om underviserne

Vore undervisere er grafikere og billedkunstnere – medlemmer af Fyns Grafiske Værksted.

De har undervisningserfaring fra tidligere forløb med børn og unge på bl.a. Brandts og andre kulturarrangementer – samt i samarbejde med skoler.

Line Eskestad er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi, og har siden med stor succes udviklet sine egne ideer og kunstværker.

Kirsten Hesselager er uddannet på Det Fynske Kunstakademi, og har siden været en flittig udstiller og underviser.

Ingrid Duch er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi, og har siden arbejdet med egne udsmykninger.

Undervisningsforløb

Her følger INSPIRATIONS- forslag til undervisningsforløb, Fyns Grafiske Værksted kan tilbyde. Har du som underviser andre tilgange til arbejdet med grafik, hører vi gerne om det – og forsøger at få et forløb skræddersyet til netop dine elever.

Analog grafik for taktiler

Grafik i traditionel forstand – trykteknikker og håndværk med fokus på overfladens bearbejdning.

Eleverne bearbejder plader i linoleum eller pap – det er Hands-on hele vejen. De skal lære at disponere over fladen, snitte/ skære i pladen og valse ind/ sværte ind og til slut trykke.

Vi samles og gennemgår værkerne – en uformel snak om værkerne og deres udtryk … samt hvordan processen er forløbet.

Teknik: højtryk + dybtryk

Fag: billedkunst

Klassetrin: 4. – 6. klasse

Inspiration // Palle Nielsen

Superhelte eller skurke?

Hvem er jeg? Det er et spørgsmål som ofte beskæftiger unge mennesker. Hvilke virkemidler udtrykker vores karakter bedst? I dette forløb kommer identitets-spørgsmålet i spil.

Eleverne arbejder med selvportrættet. I ser på hvordan billeder virker på de sociale medier. Hvilke billeder er ægte – falske? Hvor møder vi de falske billeder, hvad er det virker, og på hvem? Vi skal se på reklamer og tale om mediernes påvirkning. Billedanalyse vil være en del af forløbet.

Teknik: højtryk + dybtryk

Fag: dansk, billedkunst

Klassetrin: 4. – 9. klasse

Inspiration // Cindy Shermann / van Gogh

Skal vi tegne sammen?

Modeltegning af den morsomme slags. Vi arbejder med forskellige tegneteknikker – eleverne tegner hinanden f.eks. med bind for øjnene// med forskellige tegneredskaber// på tid// blindtegning – og meget mere. Til slut samles der op på forløbet – og alle tegningerne lægges frem så vi kan få en snak om de forskellige virkemidler.

teknik: Tegning

Fag: dansk, billedkunst

Klassetrin 4. – 6. klasse

Inspiration // Palle Nielsen

Mønsterbryder

Collage i sort-hvid. Geometriske figurer klippes i papir, hvorefter de klæbes på et større ark. Eleverne skaber hver især deres eget værk kun med sort – hvide figurer.

Forløbet kan udvides med leg med bogstaver og tal. Bogstaver og tal kan sættes sammen til mønstre. De kan også spejlvendes, hvilket er centralt i arbejdet med grafik og forståelsen af processen.

Teknik: collage, tryk

Fag: dansk, billedkunst

Klassetrin: 0. – 3., 4. – 6. klasse

Inspiration // Palle Nielsen

Frottage i byen

Indtryk, aftryk og udtryk – et forløb der kræver tørvejr.

I byen, parken eller et helt andet sted… går vi på jagt efter mønstre og flader. Opmærksomheden vendes mod overfladerne i omgivelserne …se dækslerne på vejen – en udtrådt dåse, fliser og meget mere. Bevæbnet med tyndt japansk papir og et stykke kul, finder vi aftryk af byen eller naturen. Aftrykkene kommer med hjem på skolen. Her arbejder vi med simple aftryksformer. Efter en kort introduktion kan eleverne arbejde videre i grupper.

Teknik: højtryk + dybtryk

Fag: dansk, billedkunst

Klassetrin: 4. – 6. klasse

Inspiration // Pia Schutzmann

Skattejagt

Grafik eller graffiti

Odense centrum og havn er udgangspunktet for denne tur med fokus på to meget forskellige udtryk. På turen finder og fotograferer eleverne udvalgte steder med grafitti. Vi ender på Fyns Grafiske Værksted, hvor vi vil få demonstreret grafik af en professionel grafiker. Vi gennemgår de forskellige

Måder at trykke grafik på.

Teknik: grafik, grafitti

Fag: dansk, billedkunst

Klassetrin: 4. – 6. klasse

Inspiration // Jean Michel Basquiat

En plakat

Hvad er grafik og hvad er det blevet brugt til igennem tiderne. Hvordan kom et budskab ud til mange?

Kan en plakat være en mulighed – og hvordan skal den se ud? Når man skal lave et layout, skal man tænke sig godt om – og stille mange spørgsmål – ikke kun til, hvad der skal være på plakaten og hvem der skal reagere på den, men også hvordan kan vi lave en plakat med de midler vi har til rådighed.

Eleverne arbejder med et layout til en plakat i A3 størrelse. Der skal diskuteres farver og former, som kan indfange øjet. Komposition af billedfladen er vigtig.

Teknik: layout

Fag: dansk, billedkunst, historie

Klassetrin: 4. – 9. klasse

Inspiration // Per Arnoldi

 

Utopia – jeres by…

Hvordan ser jeres by ud?

I dette forløb skal fantasien i sving – og samarbejdet.

Der stilles mange spørgsmål – Hvem skal bestemme? Hvordan skal man handle? Og hvilke værdier skal være de grundliggende for jeres Utopia? Skal der trykkes pengesedler og slås mønter med logo?

Hvordan skal beslutninger træffes og kommunikeres?

Det vil være nødvendigt at eleverne har baggrundsviden om styreformer og historien om massekommunikation. Forløbet kan udvides til en uge.

Teknik: højtryk + dybtryk

Fag: dansk, billedkunst, historie

Klassetrin: udskolingen

Inspiration // film Solaris eller Fritz Langs film Metropolis.

 

Yderligere oplysninger kontakt:

fynsgrafiskevaerksted@gmail.com eller  +45 6613 9973