Vi beder alle gæster vise hensyn til hinanden og holde afstand og overholde retningslinierne vedrørende Covid-19.

Due to the Covid-19 we kindly ask our visitor to take care and keep a distance to other visitor.