Aktuel udstilling  / for English please look below     

DIGI:talt

Erik Brandt, Joe Ingvartsen, Teresa Larsen & Stephan Schmidt

30.10–24.11.2020

Det er fire meget forskellige udtryk du kommer til at se på vores næste grafikudstilling.

Disse fire kunstnere arbejder med det digitale som oplæg til deres værk. Men det er næsten også det eneste der forener dem. Deres udtryk er meget forskellige, ligesom deres arbejdsmetoder og teknikker varierer meget – netop derfor bliver det en spændende udstilling. 

Vi glæder os til at vise deres nye værker frem fra fredag d. 30. oktober. Der bliver ingen fernisering. Vi holder afstand og har håndsprit, engang handsker og mundbind til rådighed for vores gæster, max 5 ad gangen.

 

De fire kunstnere udtaler sig her om deres værker:

 Erik Brandt:

“Jeg har optaget en serie billeder af solen, direkte. Bag skyer og spejlende i havet, ønsker jeg at vise hvor meget sollyset betyder for os mennesker, og hvorledes jordens rolle som en planet i verdensrummet kan opleves som en del af en uendelig stor sammenhæng.”

Joe Ingvartsen:

Jeg arbejder med fotogravure. Den man laminerer på plader. DK3.

Jeg laver tre serier. Den første serie med landskab som jeg kalder ‘Strange Places’. Den anden serie fra nedlagt fabrik, som jeg vil kalde ‘Efter nedlukning’. Den tredje ‘En tur i skoven’.

Teresa Larsen 

Hvad står tilbage, når alle menneskene er væk? En evig jagt på motiver uden mennesker, på menneskefyldte destinationer, er blevet til en illusion om, at menneskeheden midlertidigt er forsvundet. Covid19 virkeliggjorde denne grafiske illusion, da vi i foråret var vidner til, på afstand af tv'et, selv de mest populære destinationer og pladser i Verden, stod mennesketomme tilbage. Der breder sig en ro, et nærvær med det der er. Intet andet forstyrrer, i de grafiske fotogravure tryk. Værkerne er et tilbageblik på de seneste års rejser.

Stephan Schmidt

Humor og billede går hånd i hånd i mine værker. Billederne danner en mening, som ikke altid er åbenbar, og så alligevel er den der.

Til åbningen vil vi bede vores gæster at udvise hensyn og holde afstand til hinanden, værnemidler haves.

schmidt

DIGI:talt

Erik Brandt, Joe Ingvartsen, Teresa Larsen & Stephan Schmidt

30.10–24.11.2020

These are four very different expressions you will see at our next exhibition.

These four artists work with the digital media in their work. But it is almost also the only thing that unites them. Their expressions are very different, just as their working methods and techniques vary a lot - this is why it will be an exciting exhibition.

We look forward to showing their new works from Friday 30 October. There will no ordinary opening. We keep our distance and have hand sanitizer, once gloves and a bandage available.

The four artists comment here on their works:

Erik Brandt:
“I recorded a series of pictures of the sun, directly. Behind clouds and reflecting in the ocean, I want to show how much sunlight means to us humans, and how the earth's role as a planet in space can be experienced as part of an infinitely large context. ”

Joe Ingvartsen:
I work with photography. The one you laminate on sheets. DK3.
I make three series. The first series of landscapes that I call ‘Strange Places’. The second series from disused factory, which I will call ‘After Shutdown’. The third ‘A walk in the woods’.

Teresa Larsen:
What is left when all the people are gone? An eternal search for motives without people, for crowded destinations, has become an illusion that humanity has temporarily disappeared. Covid19 realized this graphic illusion when we witnessed in the spring, at a distance from the TV, even the most popular destinations and places in the World, left empty-handed. A calmness spreads, a presence with what is. Nothing else disturbs, in the fotogravure prints. The works are a souvenir from recent years' travels.

Stephan Schmidt
Humor and image go hand in hand in my works. The images form a meaning that is not always obvious, and yet it is there.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text]

 

Aktuel udstilling

UDEN TITEL

Kristian Vodder Svensson

7.8.2020-1.9.2020

Kristian Vodder Svensson har været en flittig gæst og grafiker på Fyns Grafiske Værksted i år. Det er der kommet 100 nye spændende litografier ud af. Da Kristian er uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 2006, er det som at finde tilbage til en kær og skattet ven.

Kristian har bl.a. gjort sig bemærket ved at deltage i DR1 programmet Kunsten at blive snydt i 2018. Kristian var i stand til at kopiere et P. C. Skovgaard maleri fuldstændigt. 

Men Kristians egne værker er kendetegnede ved et væld af detaljer, og under dem mærker man en stor veneration for naturen. Hans værker sætter spørgsmålstegn ved vores verden, og den måde vi vælger at leve på, hvad er vi villige til at acceptere for at fortsætte vores livsstil?

Kristian er også kendt for adskillige vægudsmykninger, kurser og adskillige udstillinger i ind og udland.

Til denne udstilling byder vi indenfor til et udvalg af de nye litografiske værker og nye akvareller på 1. sal. Udstillingen er åben fra d. 7. august kl. 15:00-17:00, og slutter d. 1. september kl. 17:00.

 

Alle er velkomne til at bese udstillingen.

Til åbningen vil vi bede vores gæster at udvise hensyn og holde afstand til hinanden, værnemidler haves.

UNTITLE

Kristian Vodder Svensson
7.8.2020-1.9.2020

Kristian Vodder Svensson has been a diligent guest and graphic designer at Fyns Grafiske Værksted this year. 100 new exciting lithographs have come to live. When Kristian graduated from the Funen Art Academy in 2006, it's like finding a dear and cherished friend again.

Kristian has made a name for himself by participating in the DR1 program The Art of Being Cheated in 2018. Kristian was able to copy a P. C. Skovgaard painting completely.

But Kristian's own works are characterized by a wealth of details, and beneath them one feels a great veneration for nature. His works question our world, and the way we choose to live, what are we willing to accept to continue our lifestyle?

Kristian is also known for several wall decorations, courses and several exhibitions at home and abroad.

For this exhibition, we invite you to a selection of the new lithographic works and new watercolors on the 1st floor. The exhibition is open from 7 August at 15: 00-17: 00, and ends on September 1 at 17:00.

Everyone is welcome to visit the exhibition.
For the opening, we will ask our guests to show consideration and keep their distance from each other.
Protective equipment is available.