Aktuel udstilling  / for English please look below    

BLÅT TIL LYST
Gruppen ”Delinger” har, lige fra starten i 2018 samarbejdet om fælles værker. Vilje til samarbejde har været det bærende element i denne udstilling. Værkerne bliver skabt i fællesskab. I de fleste tilfælde har flere kunstnere trykt på samme værk, og små værker sættes sammen til store fælles værker. Derfor er det svært at sige, hvor den ene slutter og den anden begynder.

Til denne udstilling har Delinger valgt at lade sig inspirere af Yves Klein og af Middelhavet. Derfor er titlen Blåt til lyst.
Det har næsten været som et kærlighedsprojekt. Kærlighed til arbejdsprocessen og til grafikken. Kunstnerne har haft stor respekt for hinandens grafiske udtryk, og har samtidig haft forståelse og tryghed til at turde overskride hinandens grænser.

Kom og se udstillingen, og bliv inspireret til at samarbejde.
Åbning fredag d. 29. september kl. 16:00-18:00.
Værkstedet er vært ved en lille anretning og forfriskning.

Delinger er:
Birthe Reinau
Carsten Frederiksen
Lene Leveau
Marianne Lindberg Jepsen
Margit Elmelund
Yngve Riber

 

JUST BLUE
The group “Delinger” has, right from the start in 2018, collaborated on joint works. Willingness to collaborate has been the main element of this exhibition. The works are created together. In most cases, several artists have printed on the same work, and small works are put together to form large joint works. Therefore, it is difficult to say where one ends and the other begins.

For this exhibition, Delinger has chosen to be inspired by Yves Klein and the Mediterranean. That’s why the title is Blue to Light.
It has almost been like a project of love. Love for the work process and for the graphics. The artists have had great respect for each other’s graphic expression, and at the same time have had the understanding and confidence to dare to exceed each other’s boundaries.

Come and see the exhibition and be inspired to collaborate.
Opening Friday 29 September at 16:00-18:00.
The workshop hosts a small meal and refreshments.