Aktuel udstilling  / for English please look below     

LYS & SKYGGE 

i lange baner

6.05.-25.05.2022 

Lys og skygge har altid fascineret grafikere over hele verden. Uden lys ingen skygge og uden skygge intet lys.Hvordan kan man leve uden der er lys? Hvordan kan vi fremstille en udstilling uden at der er lys? Lyset bliver ofte fremstillet som håbet, og skyggen som mørket der omslutter os og vildleder os.

Denne udstilling er opstået på baggrund af en anden udstilling der havde H.C. Andersens Skyggen som tema, men er blevet omgjort til denne titel Lys & Skygge. Her viser vores medlemmer deres bud på, hvad lys og skygge er for dem og hvordan de arbejder eksperimentelt med grafik.

Ligesom i eventyret håber vi på, at der findes et lys for enden af tunnelen af mørke og krig der pt omslutter Europa - og resten af verden. Det er i dette ønske for fremtiden vi forventningsfuldt indbyder til fernisering d. 6. maj kl. 14:00-16:00. Udstillingen slutter d. 25. maj kl. 17:00.

Åbningstider: tirsdag-fredag 11-17:00, og lørdag 10-14:00.

 

 

Bjælde

Søren Bjælde

 

 

 

LIGHT & SHADOW

6.05.-25.05.2022

Light and shadow have always fascinated graphic artists all over the world. Without light no shadow and without shadow no light.
How can one live without light? How can we make an exhibition without light?
The light is often made as the hope, and the shadow as the darkness that envelops us and misleads us.

This exhibition has arisen on the basis of another exhibition which had H.C. Andersen's The Shadow as a theme, but has been changed to this title Light & Shadow. Here our members show their bid on what light and shadow are for them and how they work experimentally with in printmaking.

As in the fairy tale, we hope that there is a light at the end of the tunnel of darkness and war that currently surrounds Europe - and the rest of the world. It is in this wish for the future that we expectantly invite you to the vernissage on the 6th of  May at 14: 00-16: 00.
The exhibition ends on the 25th of May at 17:00.

Opening hours: Tuesday-Friday 11-17: 00, and Saturday 10-14: 00.

[/et_pb_text]