Aktuel udstilling  / for English please look below     

STILHED – Parafraser over Hammershøi

02.09.-27.09.2022

Fyns Grafiske Værksted viser i september en hyldest til Hammershøi, en kunstnerkollega der nød stor respekt for sine stille værker i svage toner. Parafraserne refererer til Hammershøis afdæmpede farvevalg, hans valg af motiv og stemningen.

Stemningen over de steder han malede, var altafgørende for udfaldet af værket.

I et interview til ”Hjemmet” i 1908 udtalte Hammershøi:

Rent personligt holder jeg af det Gamle, af gamle Boliger, gamle Møbler, af den ganske særegne Stemning som hviler over alt dette.

 

Hammershøis hjem var både motiv og atelier. Han valgte sine lejligheder ud fra, om de kunne give hans malerier et sanseligt rum. Her udfoldede han sin særlige metode og sin karakteristiske farveskala med hvide, grå og sorte farver. Den æstetiske sensibilitet i hans værker var ganske særlig i den tid (1880-1900), hvor langt de fleste andre kunstnere drejede sig mod en mere åben og udadvendt kunstretning. Især kunstnere som fx J.F. Willumsen, der malede mere lyse, glade farver og motiver, som Hammershøi også malede i 1901.

De indadvendte motiver kan sammenlignes med selve handlingen “at male”. Når kunstneren arbejder med lærredet, er dette også en intim, indadvendt situation. På denne måde kan der hos Hammershøi ses en tendens til at spejle kunstnerens udforskning af maleriet i de dagligdags situationer.

Hammershøi er en af de mest kendte skandinaviske kunstnere, og han har fået en del opmærksomhed i Paris og New York takket være udstillinger af hans arbejder i Musée d’Orsay i Paris og Guggenheim Museum i USA.  

Udstillingen åbner fredag d. 2. september kl. 15-17:00, og varer frem til d. 27. september.

Alle er velkomne til at bese udstillingen og deltage i åbningen.

SILENCE – Paraphrases of Hammershøi
02.09.-27.09.2022

In September, Funen Printmaking Studio shows a tribute to Hammershøi, a fellow artist who enjoyed great respect for his quiet works in subdued tones. The paraphrases refer to Hammershøi’s subdued color choice, his choice of motif and the mood.

The mood of the places he painted was crucial for the outcome of the work.

In an interview for “Hjemmet” in 1908, Hammershøi stated:”Purely personally, I like the old, old homes, old furniture, the very special atmosphere that rests on all of this.”

Hammershøi’s home was both studio and subject. He chose his apartments based on whether they could give his paintings a sensual space. Here he developed his special method and his characteristic color scale with white, gray and black colors. The aesthetic sensibility in his works was quite special at the time (1880-1900), when the vast majority of other artists turned towards a more open and extroverted art direction. 

The introverted motifs can be compared to the act of “painting” itself. When the artist works with the canvas, this is also an intimate, introverted situation. In this way, a tendency can be seen at Hammershøi to mirror the artist’s exploration of painting in everyday situations.
Hammershøi is one of the best-known Scandinavian artists, and he has received a lot of attention in Paris and New York thanks to exhibitions of his work at the Musée d’Orsay in Paris and the Guggenheim Museum in the USA.

The exhibition opens on Friday 2 September at 15-17:00, and lasts until 27 September.
Everyone is welcome to view the exhibition and participate in the opening.

Helle Bjørnebo Neidhardt