Aktuel udstilling  / for English please look below     

Nye medlemmer udstiller

08.01–01.02

 

Vi åbner 2022 med en flot udstilling af nye værker udført af de 15 nyeste medlemmer af Fyns Grafiske Værksted. De har alle udmærket sig gennem deres grafiske virke. Deres kunstneriske udtryk spænder vidt, ligesom deres baggrunde er er vidt forskellige. Igen i år har vi nye medlemmer fra både ind- og udland.

 

De nye medlemmer er:

 

Anne-Mette Ebensgaard

Danielle Grosbusch

Hanne Ebensgaard Larsen

Helle Lillelund Aggebo

Isabelle Lutz

Jeppe Hagelskjær

Julie Schrøder

Line Birgitte

Lulu Leika

Martin Askholm

Niels Damgaard

Ros-Mari Mattsson

Sarah Giacomina

Tina Lindgreen

Vivi Christensen

(Enkelte nye medlemmer har valgt at udsætte deres udstillings-debut hos os til næste år)

 

Åbningen af udstillingen bliver lørdag d. 8. januar kl. 11–13, hvor nogle af de nye medlemmer vil være til stede. På grund af restriktioner må vi ikke være ret mange i galleriet ad gangen, så vi håber på vores gæsters tålmodighed samt overholdelse af afstandskrav og mundbind. Alle er velkomne.

 

 

 

 

Tina Lindgreen

Billedet er et træsnit udført af Tina Lindgreen.

 

 

New Members Exhibition

08.01–01.02

 

We open 2022 with a beautiful exhibition of new works made by the 15 newest members of Funen Printmaking Studio. They have all excelled through their graphic work. Their artistic expressions range widely, just as their backgrounds are vastly different. Again this year we have new members from both home and abroad.

 

The new members are:

Anne-Mette Ebensgaard

Danielle Grosbusch

Hanne Ebensgaard Larsen

Helle Lillelund Aggebo

Isabelle Lutz

Jeppe Hagelskjær

Julie Schrøder

Line Birgitte

Lulu Leika

Martin Askholm

Niels Damgaard

Ros-Mari Mattsson

Sarah Giacomina

Tina Lindgreen

Vivi Christensen

(Some new members have chosen to postpone their exhibition debut with us until next year)

The opening of the exhibition will be on Saturday 8th of January at 11–13, where some of the new members will be present. Due to restrictions, we are not allowed to be many in the gallery at a time, so we hope for our guests' patience as well as compliance with distance requirements and bandages. Everyone is welcome.

[/et_pb_text]

 

Aktuel udstilling