Aktuel udstilling  / for English please look below    

KlimaAFtryk

05.- 30. april 2024
På Fyns Grafiske Værksted holder vi en grafisk udstilling med vægt på grafik med vægt på genbrug, upcycling, bæredygtighed og mindre gift. Der er tryk på klimaet, alle steder på kloden bliver vi udfordret; tørke, oversvømmelser, hedebølger, orkaner. Alt sammen nye vejrekstremer, som ingen kommer uden om at forholde sig til.
Hvordan kan dette behandles i kunsten? Det vil grafikerne vise med deres helt forskellige indfaldsvinkler. Kunsten går klimavejen efter den varmeste sommer, der nogensinde er målt… Måske genbruges plader eller papir, måske bruges materialer som skulle smides ud, måske bruges mindre giftige materialer, måske udtrykkes en holdning til klimaet.
Vi formindsker klimaaftrykket i udtrykket. Resultatet bliver et klimaaftryk.
Alle er velkomne til fernisering fredag d. 5. april kl. 15:00, udstillingen åbner af Tim Vermund, rådmand ved Odense Kommune.

 

 

CLIMATE PRESSURE
05 – 30 April 2024

At Funen Printmaking Studio we hold a graphic exhibition with an emphasis on printmaking with an emphasis on recycling, upcycling, sustainability and less poison. There is pressure on the climate, everywhere on the globe we are challenged; droughts, floods, heat waves, hurricanes. All new weather extremes that no one can avoid dealing with.

How can this be addressed in art? The graphic artists will show this with their completely different approaches. Art is going the climate route after the hottest summer ever recorded… Maybe plates or paper are recycled, maybe materials that should have been thrown away are used, maybe less toxic materials are used, maybe an attitude towards the climate is expressed.
We reduce the climate footprint in the expression. The result is a climate footprint.
Everyone is welcome to the opening on Friday 5th of April at 15:00, the exhibition will be opened by Tim Vermund, councilor at Odense Municipality.