Aktuel udstilling  / for English please look below     

MONOTYPI

2.-27. juni 2023

Alle mulige former for, fabulerende, festlige, og farverige værker indtager Fyns Grafiske Værksted i juni måned.

Vores medlemmers nysgerrighed og dedikation til det grafiske medie er enorm. Derfor bliver det en flot og varieret udstilling.

Monotypi er en teknik der både kan vise sig at være forholdsvis enkel og meget kompleks, alt efter hvilket udtryk kunstnere ønsker. Men fælles for monotypierne er t der kun findes et værk af hver enkelt, dvs. det er unikaer.

Vores grafikere er meget bevidste om miljøpåvirkninger, og genbruger deres plader og materialer.

Udstillingen åbnes fredag d. 2. maj kl. 15:00 -17:00.

Alle er velkomne til at se udstillingen, som slutter tirsdag d. 27. juni.

Ashte Faieq

Ashte Faieq

MONOTYPE
2.-27. June 2023

All kinds of fabulous, festive and colorful works occupy Funen Preintmaking Studio in the month of June.
Our members’ curiosity and dedication to the graphic medium is enormous. Therefore, it will be a nice and varied exhibition.
Monotype is a technique that can turn out to be both relatively simple and very complex, depending on the expression artists want. But what the monotypes have in common is that there is only one work of each one, i.e. they are unique.
Our graphic artists are very aware of environmental impact, and recycle their plates and materials.

The exhibition opens on Friday the 2nd of May at 15:00 -17:00.
Everyone is welcome to see the exhibition, which ends on Tuesday the 27th of June.