Aktuel udstilling  / for English please look below     

GICLÉE 

3.02. til 28.02.
Peter Tang, Per Nielsen og Peter Bjørnsen udstiller gicléetryk i Grafikken.


Giclée er en ny internationalt anerkendt form for grafisk trykteknik. Ordet er fransk og udtales noget i retning af “zhii-klee” (dʒiːˈkleɪ). Giclée er et digitalt tryk, enten af et digitaliseret billede eller et billede skabt af kunstneren direkte på computeren. Det originale kunstværk bliver professionelt digitaliseret og printes på en avanceret printer beregnet til formålet.

Giclée kommer af det franske ord for dyse, la cicleur og af verbet gicler, at sprøjte. Betegnelsen er brugt første gang af franskmanden Jack Duganne i 1991 hos Nash Editions Fine Art Print Makers i Californien. Duganne stod og manglede et passende udtryk for de værker, som blev skabt af unge kunstnere, der tegnede og malede på computere og trykte resultaterne som kvalitets inkjet print.

Giclée-teknikken gør det muligt at fremstille tryk med langtidsholdbare, lysægte farver, der gengiver selv de fineste nuancer optimalt.  Giclée kan anvendes både på papir og lærred.
Hvis ikke kunstneren selv står for hele processen, er vedkommende altid tæt involveret i processen i samarbejde med en professionel grafiker. Kunstneren godkender og signerer hvert enkelt tryk, som er printet på papir af arkivkvalitet med fuldpigmenteret blæk.

De tre kunstnere Peter, Peter og Per bruger teknikken på hver deres måde og med hver deres forskellige udtryk, som gør udstillingen særdeles seværdig.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 4. februar fra kl. 11 til 13,  hvor Per Nielsen kl. 11:15 giver en kort introduktion til udstillingen.

 Om kunstnerne:

Peter Bjørnsen: Mit billedunivers tager ofte udgangspunkt i fotografiet, og computeren åbner uendelige muligheder. Billeder og arbejder med flere former for grafiske og fotografisk mixede teknikker, digitalt og unika på lærred og papir.
Efter mange år som grafiker og designer nyder jeg at fange de løse og uventede situationer omkring mig i naturen såvel som i bymiljøer. Digitale fotocollager samples ofte med olie og akrylmaling.

Peter Tang: Jeg har mange år erfaring i at arbejde med gicléetryk. Ofte er mine motiver elementer fra naturens verden eller interessante objekter, hvor jeg finder en interessant vinkel. Jeg arbejder kun med egne fotografier, som jeg bearbejder i Photoshop. Jeg benytter mig flittigt af de muligheder, som det nye medie giver mig. Mine værker trykker jeg på en speciel inkjetprinter.

Per Nielsen: Jeg er i den heldige situation, at jeg i de seneste ti år har arbejdet professionelt med gicléetryk. Det har betydet, at jeg har haft mulighed for at udvikle min egen kunnen inden for denne teknik og bruge denne viden i min egen grafik. Gicléetryk er baseret på computerbehandling af motivet; men computeren er kun et redskab. Stadigvæk er det kunstneres kreativitet og kunnen, der er altafgørende for det færdige resultat.

 

Peter Tang

Peter Tang

Peter Bjørnsen

Peter Bjørnsen

Per Nielsen

 Per Nielsen

GICLÉE
from 3.02. to 28.02.
Peter Tang, Per Nielsen and Peter Bjørnsen exhibit giclee prints in Grafikken.

Giclée is a new internationally recognized form of graphic printing technique. The word is French and is pronounced something like “zhii-klee” (dʒiːˈkleɪ). Giclée is a digital print, either of a digitized image or an image created by the artist directly on the computer. The original artwork is professionally digitized and printed on an advanced printer designed for the purpose.
Giclée comes from the French word for nozzle, la cicleur, and from the verb gicler, to spray. The term was first used by Frenchman Jack Duganne in 1991 at Nash Editions Fine Art Print Makers in California. Duganne lacked an appropriate expression for the works created by young artists who drew and painted on computers and printed the results as quality inkjet prints.
The giclée technique makes it possible to produce prints with long-lasting, lightfast colors that optimally reproduce even the finest shades. Giclée can be used on both paper and canvas.
If the artist himself is not responsible for the entire process, he is always closely involved in the process in collaboration with a professional graphic designer. The artist approves and signs each print, which is printed on archival quality paper with fully pigmented ink.
The three artists Peter, Peter and Per each use the technique in their own way and with each their own different expression, which makes the exhibition particularly worth seeing.

There is a vernissage on Saturday 4th of February from 11 to 13, Per Nielsen at 11:15 gives a short introduction to the exhibition.