OM OS

About us

OM OS / for English please look below

Fyns Grafiske Værksted er en selvejende institution på foreningsbaserede vilkår. På generalforsamlingen, som holdes en gang årligt, vælges en bestyrelse og en formand.
Fyns Grafiske Værksted har ansat Lene Leveau somdaglig leder.

Missionen

Fyn Grafiske Værksted er en unik kulturinstitution som skaber professionel billedkunst, og derved bidrager til at markere Fyn, som en landsdel med et rigt og varieret kulturliv. Værkstedet eksisterer, fordi der er et stærkt interessefællesskab blandt grafikere, som ønsker at udvikle kunsten og den grafiske faglighed. I værkstedets hus dyrkes og udvikles stærke grafiske traditioner, og herfra udbredes kendskabet til det grafiske medies potentiale.

Fyns Grafiske Værksted er både værksted, Artist in Residence, galleri og butik. Det vil sige et lille økosystem med en stærk historie og deraf afledt unik ånd (genius loci = stedets ånd).

I 2026 har Fyns Grafiske Værksted været en realitet i 50 år. Vi ønsker at fejre idéen sammen med nuværende medlemmer, gæster, Odense Kommune og de øvrige fynske kommuner. Jubilæet er anledningen til at udbrede og øge kendskabet til den grafiske billedkunst med henblik på at fastholde en fortsat interesse hos kunstnerne og publikum.

Fyns Grafiske værksted vil fortsat rækker ud til børn og unge og indføre dem i grafikkens verden og hjælper herved en stærkt visuelt billedbåren generation/fremtidens voksne til med deres hoveder og hænder at reflektere og skabe billeder af den komplekse verden, de færdes i og er en del af.

Odense, 19. januar 2023

 

Fyns Grafiske Værksted støttes af Odense Kommune med 165.476 kr. årligt og nogle projekter af Statens Kunstfond.´og andre sponsorer.

Tilskudsaftalen kan ses her: Final_aftale om driftstilskud Fynsk Grafiske Værksted 2022-2024

Vores vedtægter kan se her: Vedtægter.2021

Vores årsregnskab her: FGV_Aarsrapport.2023

 

CVR: 73002915

Se vores præsentationsvideo  her