NYHEDER / for English please look below

Fyns Grafiske Værksted udstiller på den internationale messe for grafik i Bilbao Spanien

https://www.figbilbao.com

44 medlemmer af Fyns Grafiske Værksted deltager for første gang på FIG, messen for grafik, som finder sted d. 25-28. november i Palacio Euskalduna i Bilbao. Vi kommer til at vise mange forskellige former for grafik, såsom linoleumssnit, akvatinte, træsnit og fotogravure.

Fyns Grafiske Værksted som har til huse i Odense på Fyn, lige overfor H. C. Andersens hus, har 300 medlemmer fra 20 forskellige lande. Ligesom H.C. Andersen kan vi lide at rejse på eventyr i andre lande og lade inspirere. I Odense har vi værksteder og et Grafik-Galleri som vi kalder GRAFIKKEN. Udover udstillinger tilbyder vi også kurser i dette gamle håndværk.

Vi glæder os meget til at deltage i denne messe, flere af vores medlemmer kommer selv for at hænge op og tale med gæsterne.

Vores deltagelse på FIG er støttet af Statens Kunstfond.

Ind fra Udkanten
Opholdsmulighed for flygtninge og vandrende kunstnere i Printmaking Studios i hele Europa

Fem grafikatelieer i hele Europa inviterer ansøgninger fra kunstnere, der identificerer sig som flygtninge eller med erfaring fra fordrivelse, til at påtage sig en 1 måned langt ophold som en del af det europæiske opholdsprogram In from the Margins, finansieret af Creative Europe.

30 kunstnere bliver udvalgt i alt, får mulighed for at arbejde i et trykt medie efter eget valg, og vil blive støttet til at udvikle deres praksis praktisk og professionelt. I hele opholdsprogrammet vil vi byde flygtninge- og migrantsamfund velkommen for at engagere sig med bosatte kunstnere, dele deres egne historier og skabe nyt arbejde, som vil blive delt mellem vores projektmedlemmer og det bredere billedkunstsamfund i Europa. Programmet kulminerer med en gruppeudstilling i Edinburgh Printmakers i foråret 2023.

Alt dette bliver muliggjort med støtte fra Creative Europe -programmet i Den Europæiske Union, In from the Margins er et samarbejde mellem:
Edinburgh Printmakers, Skotland https://edinburghprintmakers.co.uk
Cork Printmakers, Irland https://corkprintmakers.ie
Fyns Grafiske Værksted, Odense, Danmark https://fynsgv.dk
Internationalt center for grafisk kunst, Ljubljana, Slovenien https://www.mglc-lj.si
AGA Lab, Amsterdam, Holland https://agalab.nl

Kunstnere inviteres til at ansøge om den opholdsmulighed.

Ansøgningsperiode: 15.12. 2021

In from the Margins_application

 

 

Fyns Grafiske værksted byder velkommen til 11 nye medlemmer:

Helle Lillelund Aggebo, Martin Askholm, Line Birgitte, Anne-Mette Ebensgaard,

Hanne Ebensgaard Larsen, Jeppe Hagelskjær, Lulu Leika, Tina Lindgreen

Isabelle Lutz, Ros-Mari Mattsson, Julie Schrøder

 

 

NEWS

Funen Printmaking Studio exhibits at the international fair for prints in Bilbao Spain

https://www.figbilbao.com

44 members of Funen Printmaking Studio participate for the first time in FIG, the fair for graphics, which takes place on 25-28th of November at Palacio Euskalduna in Bilbao. We will show many different types of graphics, such as linoleum cuts, aquatint, woodcuts, and photovoltaics.

Funen Printmaking Studio, which is housed in Odense on Funen, directly opposite H C Andersen’s house, has 300 members from 20 different countries. Like H.C. Andersen, we like to travel on adventures in other countries and be inspired. In Odense we have workshops and a Gallery which we call GRAFIKKEN. In addition to exhibitions, we also offer courses in this ancient craft.

We are very much looking forward to participating in this fair, several of our members come themselves to hang up and talk to the guests.

In from the Margins

Residency Opportunity for Refugee and Migrant Artists at Printmaking Studios Across Europe

Five printmaking studios across Europe are inviting applications from artists who identify as refugees or with experience of displacement to undertake a 1-month long printmaking residency as part of the European residency programme In from the Margins, funded by Creative Europe.

30 artists will be selected in total, will have the opportunity to work in a print medium of their choice and will be supported to develop their practice practically and professionally. Throughout the residency programme we will be welcoming refugee and migrant communities in the studios to engage with resident artists, to share their own stories and create new work which will be shared between our project members and the wider visual arts community in Europe. The programme will culminate in a group exhibition at Edinburgh Printmakers in spring 2023.   

Made possible with the support of the Creative Europe Programme of the European Union, In from the Margins is a collaboration between:

Edinburgh Printmakers, Scotland    https://edinburghprintmakers.co.uk

Cork Printmakers, Ireland    https://corkprintmakers.ie

Funen Printmaking Studio, Odense, Denmark    https://fynsgv.dk

International Centre of Graphic Arts, Ljubljana, Slovenia    https://www.mglc-lj.si

AGA Lab, Amsterdam, Netherlands    https://agalab.nl

Artists are invited to apply for the residency opportunity available within their host country.

Application period:           15.12. 2021

Application 

IBK21

International Biennale for Kids in Printmaking 2021 (6.08–31.08)

PRIZES

The following participants in our IBK’21 has won a prize:

 1. Mille Blauenfeldt, Den Toppede Høne (Skovhuset, Denmark)
 2. Edda Techner, Princess of the Peas (Munchen, Germany)
 3. Kirstine Bjælde Kring Tinsoldaten (Atelier Bjælde, Denmark)
 4. Filip Arnold, Das Feuerzeug (Germany)
 5. Carl Theo Kristensen, Svinedrengen (FGV)
 6. Maria Kowalska, the Snowqueen (Poland)
 7. Mira Mlicki, Princes on the Pea (Poland)
 8. Ding Song Huang, the Tinsoldier, (Xiamen, China)
 9. Jin Bo Cai (11 years), Daugther of the Sea, (Xiamen, China)
 10. Ryan, (10 years) Journey, (Xiamen, China)
 11. Greta Liebermann, Die Schneekönigin (Germany)
 12. Julie Karild Ravnskjær, Tommelise (FGV, Denmark)
 13. Lola Münch, Die kleine Meerjungfrau (Berlin, Germany)
 14. Linnea Fought Andersen, Den flyvende Kuffert (Skovhuset, Denmark)
 15. Zuzanna Mucha, Thumblina, (Poland)

Good luck!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil modtage vores nyhedsbrev, skriv til os her!

 

Palacio Euskalduna, Bilbao 

 

 

 

 

 

 

IBK’21

 

 

 

 

 

Lacombe

Estelle Lacombe

 

Viggo Forting

Viggo Forting

 

 

Vivian Rose

Vivian Rose