NYHEDER /for English, please look above

AMIR ZAINORIN

ARTIST TALK the 2nd of September at 17:00

 

AMIR ZAINORIN er vores 5. gæst, som er en del af vores EU-støttede projekt In from the Margins. Projektet handler om immigration og kunst.

Amir vil holde en Artist Talk om sit arbejde som malaysisk kunstner og kurator bosat i Danmark.
Efter snakken spiser vi sammen, derfor – tag en ret med til fælles bord.
Studiet sørger for drinks. Alle er velkomne til at deltage.

Artist Talk afholdes på engelsk.

Mere information om projektet: 

https://edinburghprintmakers.co.uk/press

NORTHERN LIGHT

International grafikudstilling i KRAKOW på MCSG

9.-31. July 2022. 

43 medlemmer af Fyns Grafiske Værksted udstiller i Krakow.

For mere information, se venligst:

MCSG

Viggos Rejselegat                                          

Legatet blev uddelt til Lis Rejnert Jensen

Viggo Fortings mindelegatet uddeles hvert år primo maj, på Viggos fødselsdag d. 9. maj. Viggo var en af Fyns Grafiske Værksteds mest betydningsfulde medlemmer i en menneskealder. Legatet er indstiftet til ære og minde om kunstneren, mennesket og kammeraten Viggo Forting. Legatet er et rejselegat og kan kun søges af en professionel udøvende grafikersom er medlem af Fyns Grafiske Værksted.

Legatet er et rejselegat som uddeles til en grafiker, der vil foretage en rejse i grafikkens tjeneste. Legatet forpligter til en rejserapport enten af skriftlig eller visuel karakter, og 2 stk. værkstedsgrafik som tilfalder FGV. Beløbet er 5.000 kr. som uddeltes for første gang i 2018. I legatudvalget sidder Elmar Mønster, Teresa Larsen og Steffan Herrik.


SALG til fordel for de Ukrainske kunstnere

Hvordan kan vi hjælpe Ukraines kunstnere? – Fyns Grafiske Værksted har tre medlemmer i Ukraine, eller det havde vi – nu er de alle flygtet til sikre områder i Europa.

Hvordan deres hverdag og kunstneriske virke skal udvikle sig, er svært at forudse lige nu. Fyns Grafiske Værksted er en del af et EU-støttet projekt for immigrant-kunstnere (In from the Margins), som modtager flygtede kunstnere i en månedens ophold. Vi forventer at modtage to kunstnere fra Ukraine senere i år.

Vi gør det for at støtte op om de kunstnere, der har efterladt alt, deres familie deres venner, men også deres indkomstgrundlag, deres ateliers og deres kunder. For at give dem et nyt grundlag, nogle nye kollegaer, og forhåbentlig nogle nye muligheder for at komme videre, udvikle sig og få fast grund under fødderne igen.

Sikkerhed er et ord vi i lang tid har set bort fra, vi ynder mere begrebet Distorsion, som er det modsatte af sikkerhed. Men for immigranter er verden fuld af ukendte farer, som de alle kæmper med at overvinde. Derfor skal vi hjælpe.

Derfor har vi en ny salgskasse over udvalgte værker i Grafikken, vi viser lejlighedsvis billeder derfra på Facebook og Instagram. Værkerne kan købes fra Facebook og Instagram ved at sende navn og adresse til fynsgrafiskevaerksted@gmail.com og indbetale prisen på MobilePay eller via netbank. Overskuddet går til Ukrainske kunstnere

 

In from the Margins: Den første kunstner er ankommet (for English please look below)

Projektet ’In from the Margins’ er nu skudt i gang. Projektet skal give flygtninge- og migrantkunstnere muligheden for at udvikle deres kunstneriske evner i støttende kunstneriske fællesskaber.

Rezan Arab er den første deltager i projektet, og han er nu i gang i værkstedet. Rezan er oprindeligt fra Syrien, men han er bosat i Danmark. Han er uddannet på Damascus University og University of Fine Art i Bukarest med speciale i kunsthistorie og malerkunst. Han har udstillet i Karlstad og Stockholm i Sverige samt Middelfart i Danmark.

Søndag den 13. var en gruppe fra ”Chat in Danish” forbi værkstedet. Chat in Danish er et initiativ for internationale personer i Danmark hvor de øver dansk. Rezan afholdte en artist talk for dem og viste dem sine værker. Besøget var en succes.

De næste to kunstnere er Naila Hekmat og Dareen Abbas.

’In from the Margins’ er et projekt vi har indgået i samarbejde med Edinburgh Printmakers, Cork Printmakers, International Centre of Graphic Arts i Ljubljana og AGA LAB i Amsterdam. Alle grafiske værksteder har i den kommende tid flygtninge- og migrantkunstnere på besøg, som en del af projektet.

Projektet ender med en fælles udstilling i Edinburgh for alle 30 deltagende kunstnere.

Rezans Instagram: https://www.instagram.com/rezan_ar82/

Nailas Instagram: https://www.instagram.com/naila.hekmat/?hl=en

Dareens hjemmeside: https://www.dareenabbas.com/

Edinburgh Printmakers: https://edinburghprintmakers.co.uk/

Cork Printmakers: https://corkprintmakers.ie/

International Centre of Graphic Arts: http://www.mglc-lj.si/eng

AGA Lab: https://agalab.nl/en/

In from the Margins_application

NEWS in English

 

ARTIST TALK the 2nd of September at 17:00

AMIR ZAINORIN is our 5th guest who is part of our EU-supported project In from the Margins. The project is all about immigration and art.

Amir will hold an Artist Talk about his work as a Malaysian artist and curator living in Denmark.
The studio provides for drinks. Everyone is welcome to attend.
The Artist Talk will be held in English.

For more information about the project: 

https://edinburghprintmakers.co.uk/press

NORTHERN LIGHT

International Exhibition of Prints in KRAKOW at MCSG

9.-31. July 2022. 

43 members of Funen Printmaking Studio are exhibiting in Krakow.

MCSG

Viggo’s Travel Grant

The Grant will be awarded on Monday the 9th of  May at 15:00

The Viggo Fortings Memorial Grant is awarded each year in early May, on Viggo’s birthday the 9th of  May. Viggo was one of Funen Printmaking Studio’s most important members for a lifetime. The Grant is instituted in honor and remembrance of the artist, man and comrade Viggo Forting. The Grant is a travel scholarship and can only be applied for by a professional executive artist who is a member of Fyns Grafiske Værksted.

The Grant is a travel Grant which is awarded to a graphic artist who wants to make a journey in the service of printmaking. The Grant obliges for a travel report either of a written or visual nature. The amount is DKK 5,000, which was awarded for the first time in 2018. The scholarship committee consists of Elmar Mønster, Teresa Larsen and Steffan Herrik.

Funen Printmaking Studio  will host a reception on May the 9th at 15:00, everyone is welcome to participate. The grant recipient will be present.

In from the Margins: The First Artist Has Arrived

The project In from the Margins is now launched. The purpose of the project is to give refugee- and migrant artists the possibility to develop their artistic skills in a supportive artistic environment.

Rezan Arab is the first participant in the project, and he is now utilising the studio. Rezan is originally from Syria, but he lives in Denmark. He is educated from Damascus University and the University of Fine Art in Bucharest specialised in Art History and Painting. He has had solo exhibitions in Karlstad and Stockholm in Sweden and Middelfart in Denmark.

On Sunday the 13th of February a group from “Chat in Danish” visited the Studio. Chat in Danish is an initiative for internationals in Denmark practising Danish language. Rezan held an artist talk and showed them his artwork. The visit was a success.

The two following artists are Naila Hekmat and Dareen Abbas.

In from the Margins is a program made in collaboration with Edinburgh Printmakers, Cork Printmakers, International Centre of Graphic Arts in Ljubljana, and AGA LAB in Amsterdam. All the studios now have refugee- and migrant artists in artist in residence programs as part of the program. The program will culminate in an exhibition in Edinburgh with all 30 participating artists.

 Rezan’s Instagram: https://www.instagram.com/rezan_ar82/

Naila’s Instagram: https://www.instagram.com/naila.hekmat/?hl=en

Dareen’s website: https://www.dareenabbas.com/

Edinburgh Printmakers: https://edinburghprintmakers.co.uk/

Cork Printmakers: https://corkprintmakers.ie/

International Centre of Graphic Arts: http://www.mglc-lj.si/eng

AGA Lab: https://agalab.nl/en/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil modtage vores nyhedsbrev, skriv til os her!

 

Amir med hat

Amir Zainorin

 

Northern Light

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezan Arab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacombe

Estelle Lacombe

 

Viggo Forting

Viggo Forting

 

 

Vivian Rose

Vivian Rose