Nyheder

News

 english text 

 

Nyheder

Over Broen

 

Fyns Grafiske Værksted udstiller i Grafik i Väst, Göteborg 31.08-18.09.2019

 

71 medlemmer af Fyns Grafiske Værksted udstiller grafiske værker i Göteborg. Over Broen er en venskabsudstilling, og en del af en udveksling af udstillinger mellem de to gamle venner; Grafik i Väst og Fyns Grafiske Værksted. Titlen ”Over Broen” refererer til det det skiller os samtidig med er det et vigtigt symbol på det er forbinder os. I verden i dag er det vigtigt at have for øje hvad det er det binder os sammen, at vi faktisk ikke er så forskellige alligevel.

 

På den anden side af broen er noget anderledes og noget er det samme, men dem vi møder ligner os, de er os.

Når man tager over broen, er man i en transformation, for vi forandres også selv. Porten til det hinsides står åben og vi behøver bare at gå ind.

 

 
 
Grafikakademiet
for børn og unge
 
Vi tilbyder et grafisk undervisningsforløb over 12 gange i løbet af efterårets 2019. Pris 1.150 kr. Start i uge 36. Line Eskestad og Kirsten Hesselager underviser tirsdage og onsdage kl. 16-18 i Hans Jensens Stræde 20 (egen indgang).
For tilmelding kontakt venligst: fynsgrafiskevaerksted@gmail.com 
 
12 + år tirsdage kl. 16-18:00
ved Line Eskestad
 
7-12 år onsdage kl. 16-18:00
ved Kirsten Hesselager
 
 
 
Mark Rothko Artcenter i Letland
fra d. 26/4-23/6 udstiller 80 kunstnere fra Fyns Grafiske Værksted i Daugapils i Letland. Det er ikke første gang vi udstiller i Letland, tilbage i 1980 udstillede vi i Riga. Nu er tiden moden til en større grafikudstilling med vores superdygtige grafikere.
 
Boernegrafik
Grafikakademiet

Over the bridge

Funen Printmaking Studio exhibits in Grafik in Väst, Gothenburg 31.08-18.09.2019

71 members of Funen Printmaking Studio exhibit graphic works in Gothenburg. Above the Bridge is a friendship exhibition, and part of an exchange of exhibitions between the two old friends; Grafik I Väst and Funen Printmaking Studio. The title "Over the Bridge" refers to what it separates us from at the same time it is an important symbol of what connects us. In today's world, it's important to keep in mind what it is that binds us together that we're not really that different anyway.

On the other side of the bridge, something is different and something is the same, but the ones we meet look like us, they are us.


When you take over the bridge you are in a transformation, because we change ourselves too. The gate to the beyond is open and we just need to go inside.

 

Printmaking for Kids

We offer printmaking classes for kids twice a week, every Tuesday and Wednesday at 4 pm-6 pm. Price: 1.150 DKK

Lessens are taught from professional artists Line Eskestad and Kirsten Hesselager, both speak English and danish.

For submission please contact fynsgrafiskevaerksted@gmail.com

Mark Rothko Art Center

from the 26/4 to the 23/6 80 artists from Funen Printmaking Studio exhibits in Daugapils, Latvia. It is not the first time we exhibit in Latvia, back in 1980 we exhibited in Riga. Now is the time for a bigger graphic exhibition with our super-skilled printers.

https://www.rothkocenter.com/en